Heb je een schadegeval?

We helpen je graag verder.


Wens je een ongeval, schade of ziekenhuisopname aan te geven? Contacteer ons en wij helpen je graag zo goed en snel mogelijk verder of laat je helpen via de digitale schade aangifte in KBC Mobile en KBC Touch.

Digitale schade aangeven

Geef je schade aan via KBC Touch of KBC Mobile

Meld je aan in KBC Mobile of KBC Touch en kies het domein waarvoor je aangifte wil doen (in Mobile onder 'Meer'): Wonen, Gezin, Voertuig of Onderneming. Selecteer daarna de verzekering waarvoor je schade wil aangeven.

Bijstand nodig?

Pech onderweg of heeft uw schadegeval onmiddellijk en dringend bijstand nodig? Dan kan u 24/24 en 7 dagen op 7 terecht bij het Callcenter van KBC- bijstand (VTB - VAB) op het nummer +32 (0)16 24 24 24.

Welke informatie moet u voorzien?


Om u zo goed mogelijk verder te helpen, hebben we dit van u nodig:

 • De datum waarop je schade leed of van je ongeval
 • Een korte omschrijving van de schade: waterschade, glasbreuk, schade door brand, ... 
 • Foto’s en eventueel andere bewijsstukken die de schade aantonen

Bezorg ons deze informatie of geef deze door via KBC Mobile / KBC Touch of KBC callcenter (016 24 24 24), en wij doen de rest!

Wat te doen bij een verkeersongeval?

Een verkeersongeval kan iedereen overkomen. De beste garantie op een snelle en correcte regeling heb je als je het Europees Aanrijdingsformulier (EAF) correct invult. Indien je dat wenst, kan je ook steeds beroep doen op onze expertise en komen wij ter plaatse. Indien er geen aanrijdingsformulier werd ingevuld, maar er een PV werd opgesteld door de politie, bezorg ons dan:

 • het nummer van het proces-verbaal
 • een kopie van uw verklaring aan de politie
 • alle bewijsstukken die uw schade aantonen

Tip: Foto’s van het ongeval of schade kunnen ook verhelderend zijn! Werd u of een van de inzittenden gekwetst? Bezorg ons dan ook een medisch attest!


Invullen Europees aanrijdingsformulier (EAF)

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is.

Deel 1: de voorkant, die door beide partijen moet worden ingevuld op het moment van het ongeval.

Deel 2: de achterkant, die u moet invullen voor u het formulier aan uw verzekeraar afgeeft.

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.


Wat te doen bij schadeaangifte brandverzekering?

Een schadegeval voor je brandverzekering kan heel diverse oorzaken hebben, zoals brand, overstroming, storm...

Licht ons bij een schadegeval voor uw brandverzekering zo snel mogelijk in, zodat wij indien nodig ook ter plaatse kunnen komen.

Bezorg ons daarvoor eerst en vooral volgende informatie:

 • datum van schade
 • oorzaak
 • juiste plaats (adres, welk gebouw...)
 • beschrijving van de schade
 • gegevens van de eventueel betrokken derde partij
 • BTW-attest

Tip: bewaar de beschadigde goederen voor eventueel nazicht totdat het schadegeval is geregeld! Mogelijk kan er namelijk nog een expert langskomen om de schade ter plaatse te begroten.

Wat te doen bij een ongeval met derden?

Bij een schadegeval met 'derden' waarbij jouw aansprakelijkheid kan betrokken zijn, is het belangrijk om ons alle nuttige informatie te bezorgen.

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Wie leed er schade of wat werd er beschadigd?
 • Waar is het gebeurd?
 • Wie is volgens jou aansprakelijk en waarom?
 • Zijn er getuigen?

Tip: Foto's kunnen vaak heel verhelderend zijn!

Je kan het aangifteformulier ook reeds zelf zo volledig mogelijk invullen en ons terugbezorgen.

Belangrijk! Doe zelf geen uitspraak over de aansprakelijkheid tegenover de tegenpartij. Mogelijk denk je dat je in fout bent, maar is dit niet zo. Laat de maatschappij steeds de kans om dit te beoordelen. Tenslotte heb je hier ook baat bij.


Wat te doen bij een ziekenhuisopname?

Bij een geplande opname bel je best ons kantoor op, of kan je ook zelf bellen naar het groene nummer van de schadedienst hospitalisatie 0800 90 068, op weekdagen van 8 tot 17 uur. Een derde en snellere optie is dat u zelf gemakkelijk uw schade aangifte doet via KBC Touch of KBC Mobile.

ZELF UW DIGITALE SCHADE AANGIFTE DOEN

Hou alvast volgende informatie bij de hand:

 • naam van de persoon in uw gezin die wordt opgenomen
 • het nummer van de AssurCard (als je die hebt)
 • de opnamedatum
 • het hospitaal waar de opname zal zijn
 • de reden van de opname
 • kamerkeuze die wordt gemaakt
 • het rekeningnummer waarop de voor- en nabehandelingskosten mogen worden terugbetaald